Les Tournois dans le Vaucluse

  • 17/09/2023 – Tournoi Avignon
  • 13/01/2024 et 14/01/2024 – Tournoi Pernes Les Fontaines
  • 26/05/2024 – Tournoi Courthézon


Les Tournois dans la région

  • 10/09/2023 – Tournoi Istres
  • 16/09/2023 et 17/09/2023 – Tournoi Antibes 
  • 02/05/2024 – Tournoi Salon de Provence
  • 08/05/2024 – Tournoi Arles
  • 02/06/2024 – Tournoi Fos Sur Mer